Forretningsudvalg

Referater fra forretningsudvalgsmøder kan ses her

Referater fra grundejerkontaktudvalget kan ses her

Forretningsudvalgets medlemmer deltager også i:

GribVand Kundeforummødereferater kan findes her

Samt følgende tekniske udvalg under grundejerkontaktudvalget i Gribskov Kommune:

  • Affaldsgruppen
  • Vandmiljøgruppen
  • Strand- og Kystsikringsgruppen
  • Vej- og Belysningsgruppen

Mødereferaterne kan findes på kommunens hjemmeside.


Carl_NielsenFormand Carl Henrik Nielsen
Ejerlav: Rågeleje og udsholt Strand Grundejerlav
Sommer: Rødkildevej 5 DK-3210 Vejby

Mobil: +45 3141 0560
Mail: gggfost@gmail.com

 


Lis_JensenNæstformand Lis Jensen
Ejerlav:  Blakshejedegaard
Vinter: Sommerlystvej 8  DK-3250 Gilleleje

Telefon: +45 4818 8090
Mobil: +45 6170 0480
Mail: stand.inn@privat.dk

 


Bent_GuldborgKasserer Bent Guldborg
Ejerlav: Grundejerforeningen Fuglevangen
Vinter: Keilstruplund 58 3460 Birkerød
Sommer: Sneppevej 2 3120 Dronningmølle

Mobil: +45 2333 9458
Mail: bent_guldborg@post.tele.dk


KjellNilssonFU-medlem og sekretær Kjell Nilsson
Ejerlav: Grundejerforeningen Fuglevangen
Sommer: Skovduevej 12 DK-3120 Dronningmølle

Mobil: +45 24 20 72 06
Mail: Fuglevangen@gmail.com

 


soeren_hansenFU medlem  Søren Hansen Ejerlav: Hesselbjerg Grundejerforening
Sommer: Birkebakken 8, Rågeleje, 3210 Vejby.

Mobil: +45 2075 5454
Mail: sh@daruma.dk


joergen_broendumSuppleant Jørgen Brøndum  Ejerlav: Grundejerforeningen Dronningmølle Strandpark I-III, Vinter: Løvsangervej 2, 3120 Dronningmølle.

Telefon: +45 2681 4219 Mail: joergen_broendum@hotmail.com

 


JorgenOlsenSuppleant Jørn Olsen
Ejerlav: Sandagergård
Vinter: Bygvænget 37 DK-3230 Græsted

Telefon: +45 4848 8596
Mail: jrn1309@mail.tele.dk


Revisor Per Christensen
Ejerlav: Sandagergård
Vinter:  Pretoria Allé 26  DK-2770 kastrup
Tlf:  +45 60642907
Mail: per.christensen1@mail.dk


Revisor Suppleant Kurt Brix Pedersen
Ejerlav: Grundejerforeningen Rørhavegård
Sommer: Kors-Kjæret 11 3230 Græsted
Mobil: +45 39691525
Mail: kurt@wtf.dk


Referater fra forretningsudvalgsmøder kan ses her

Referater fra grundejerkontaktudvalget kan ses her