Forside

Gribskov Grundejerforbund Øst er en interesseorganisation for grundejere i den østlige del af Gribskov Kommune, den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune.

Vi er medlemmernes talerør

Forbundet varetager lokale grundejerforeningers interesser overfor især Gribskov kommune og vi arbejder med alt, som har fælles interesse for grundejerforeningerne i Gribskov Øst, blandt andet vindmøller, strand- og kystsikring, vedligeholdelse af vores veje, vandmiljø, kollektiv trafik, rene strande, antennemaster, orden på grundene, kloakering, genbrugspladser og dagrenovation og bekæmpelse af bjørneklo med mere.

Alle idéer er velkomne

Forretningsudvalget vil hermed opfordre alle medlemmer med interesse for problemstillinger af generel interesse for grundejere i Gribskov Kommune Øst, til at henvende sig til Forretningsudvalget hvis du har ideer og inputs til emner, som vi bør tage op og arbejde med.

Nyheder – Se vore Nyhedsbreve

Resumé af FORÅRSMØDE

Kort Resumé af Sommerhusforbundenes FORÅRSMØDE
fredag den 31.maj 2019 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19C, Gilleleje

1. Velkomst på vegne af de to forbunds forretningsudvalg ved Lis Jensen, ved middagen og ved selve mødet. Vi var 66 deltagere til Ullas lækre buffetarrangement og der var rigeligt med dejligt koldt vand, øl og vin til alle. Efterfølgende sluttede yderligere 7 personer sig til mødet kl 20:00.

2. Orientering om Privatvejsloven, Regler for vedligehold og færdselsregulering.

Chefkonsulent Jurist Ivan Skaaning fra Vejdirektoratet lavede en rigtigt god gennemgang af emnet og var god til at svare på spørgsmål løbende, og dem var der mange af. Loven om Private Fællesvej hviler tungt på kommunernes ret til at basere sine afgørelse på et skøn, som kun kan overklages ved et civilt søgsmål. Den fine præsentation er vedhæftet.

3. Kort præsentation af frivillige projektet ”Hvid Strand Gribskov”, som desværre ikke havde mulighed for at have en repræsentant til stede på vores Forårsmøde. Også i år støtter de to grundejerforbund projektets frivillige arbejde med 3000,-kr hver, i alt 6.000,-kr.

4. Brainstorming om Projektet Nordkystens Fremtid blev introduceret af Søren Bald, som derefter gav ordet frit og der kom virkelig mange synspunkter og kommentarer frem om projektet og om Gribskov Kommunes tanker om finansiering, lagt 100% på grundejere i første række. Vi var meget glade for, at Bo Jul Nielsen var tilstede på vores møde og fik løst mange uklarheder om historien og projektforløbet.
Forpersonen for Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag Birgit Lund hjalp også mødedeltagerne til en bedre forståelse af projektet. Der blev efterlyst en kommunal forståelse for muligheden for Gribskov Kommune at forestå finansieringen
udenfor sin stramme låneramme. Dette ville medføre rentesatser på under 1% p.a.

De nuværende regler gør det kun mulig for kommunen at stille betalingsgaranti for grundejeres kystsikringslån. Der var udbredt enighed om, at det manglende fokus på nytteværdibegrebet i det nuværende materiale vil betyde at projektet enten kuldsejler totalt eller bliver meget forsinket. Statens deltagelse i projektet manglede helt og Gribskov Kommunes andel mentes generelt at være for lav. Det er nu vigtigt, at vores medlemsforeninger deltager aktivt i debatten i medierne og den kommende høringsperiode, som ”Følgegruppen for Nordkystens Fremtid” endnu ikke har sat dato på.

Grundejerforbundene vil løbende følge projektet og formidle eventuelle
nyheder løbende ved Nyhedsbreve og Facebook.

5. Mødet afsluttedes med en tak til de fremmødte og en slide:
”Gribskov Kommune har i dag hovedfokus på Borgerinddragelse og Samskabelse, men administrationen har, med politikernes godkendelse, sløjfet arbejdsgrupper og begrænset delegeret fora til nogle få årlige møder i det store ”Grønne Dialog Forum”.
Det er derfor vigtigt, at vi grundejere deltager i den offentlige debat i medier, som Frederiksborg Amts Avis. Ugeposten, Netavisen Gribskov og Facebook og at vi holder vore Grundejerforbund løbende underrettet i kopi.

Forretningsudvalgene for Grundejerforbundet Gribskov Øst og Landliggersammenslutningen Gribskov Vest indleder nu forhandlinger om et tættere samarbejde og mulig sammenslutning” og vi ønsker alle en god sommer!

Bilagene kan findes her:

1. Velkommen til Forårsmødet 2019

2. Vejdirektoratets Præsentation Forårsmødet 2019

3. Forårsmødets Debatoplæg til Nordkystems Fremtid

En del sider kræver, at du har Adobes Acrobat Reader installeret. Den kan du hente gratis her:Download Adobe Acrobat Reader

facebook