Forside

Gribskov Grundejerforbund Øst er en interesseorganisation for grundejere i den østlige del af Gribskov Kommune, den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune.

Vi er medlemmernes talerør

Forbundet varetager lokale grundejerforeningers interesser overfor især Gribskov kommune og vi arbejder med alt, som har fælles interesse for grundejerforeningerne i Gribskov Øst, blandt andet vindmøller, strand- og kystsikring, vedligeholdelse af vores veje, vandmiljø, kollektiv trafik, rene strande, antennemaster, orden på grundene, kloakering, genbrugspladser og dagrenovation og bekæmpelse af bjørneklo med mere.

Alle idéer er velkomne

Forretniningsudvalget vil hermed opfordre alle medlemmer med interesse for problemstillinger af generel interesse for grundejere i Gribskov Kommune Øst, til at henvende sig til Forretningsudvalget hvis du har ideer og inputs til emner vi tage op og arbejde med.

Nyheder

Resumé af det Kystteknisk Skitseprojekt behandles i Teknisk Udvalg 23/11-2016 under punkt 129 – hele administrationens oplæg kan læses på Gribskov kommunes hjemmeside og selve resuméet kan læses her i sin fulde længde i pdf-format: Resume af det kysttekniske skitseprojekt og fra vores Facebook-side.

Forbundets årlige Repræsentantskabsmøde

Mødet blev afholdt, som planlagt den 18. september og den opdaterede liste over Forretningsudvalgets medlemmer kan også læses her fra hjemmesiden.

Jannich Petersen gav efterfølgende et glimrende personligt førstehåndsindtryk af Byrådets arbejde i Gribskov Kommune i dag. Virkningerne/udfordringerne af den nye kommende Planlov blev også kommenteret og vurderet. Den forventes jo at åbne op for at pensionister kan benytte sommerhuset helårs allerede efter et ejerskab på kun 1 år.

Den svære kommunikation mellem politiker/ administration og borgere/grundejere fik også nogle gode betragtninger med på vejen. Det debatteres jo for tiden i både lokale og nationale medier

FORÅRSMØDE i Sankt Helene Kursuscenter i Tisvildeleje

Det velbesøgte møde blev afholdt onsdag den 8. juni 2016 kl. 18.00 og var som sædvanligt arrangeret i samarbejde med ‘Landligger Sammenslutningen Gribskov Vest’ og havde følgende tema: Oversvømmelser og uvedkommende vand

Mange har i den forløbne vinter oplevet at have uønsket vand på grunden. Derfor satte vi på forårsmødet i år fokus på problemerne.

Vi havde inviteret Henning Holm fra Gribvand A/S og Jakob Hansen fra COWI til at redegøre for problematikken og svare på konkrete spørgsmål fra salen. De kom bl.a. ind på følgende:

  • Oversvømmelser som følge af fyldt vandløb
  • Oversvømmelser som følge af fejltilkoblinger til kloaksystemet
  • Oversvømmelser som følge af indsivende grundvand og dræn

Læs den informative præsentation her (pdf)

Åbent brev til Gribskov Kommune

Åbent brev til Gribskov Kommune om “Nordkystens Fremtid” blev sendt til Borgmester Kim Valentin den 24. august 2016 og kan læses i sin helhed på Lokalavisen.dk indtil vores  nye hjemmeside er på plads (vi beklager den forsinkede oprettelse, men vi er ved at skifte design og web-master).

Med venlig hilsen
Kjell Nilsson, Sekretær og webredaktør

En del sider kræver, at du har Adobes Acrobat Reader installeret. Den kan du hente gratis her:Download Adobe Acrobat Reader

facebook