Forside

Gribskov Grundejerforbund Øst er en interesseorganisation for grundejere i den østlige del af Gribskov Kommune, den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune.

Vi er medlemmernes talerør

Forbundet varetager lokale grundejerforeningers interesser overfor især Gribskov kommune og vi arbejder med alt, som har fælles interesse for grundejerforeningerne i Gribskov Øst, blandt andet vindmøller, strand- og kystsikring, vedligeholdelse af vores veje, vandmiljø, kollektiv trafik, rene strande, antennemaster, orden på grundene, kloakering, genbrugspladser og dagrenovation og bekæmpelse af bjørneklo med mere.

Alle idéer er velkomne

Forretningsudvalget vil hermed opfordre alle medlemmer med interesse for problemstillinger af generel interesse for grundejere i Gribskov Kommune Øst, til at henvende sig til Forretningsudvalget hvis du har ideer og inputs til emner, som vi bør tage op og arbejde med.

Nyheder – Se vore Nyhedsbreve

Alle medlemmer ønskes Godt Nyt År 2018

Også i 2017 har samarbejdet med Gribskov Kommune og myndigheder været præget af sparebestræbelser på alle fronter med svare udfordringer med de heraf følgende vanskelige prioriteringer.

Vi grundejere i sommerhusområderne prøver aktivt at deltage i disse udfordringer gennem vores respektive grundejerforeninger og grundejerforbund.

2018 vil fortsat byde på prioriterings spørgsmål indenfor kystsikring (Nordkystens Fremtid), trafikregulering og parkering (hastigheder og fortovs parkering), Naturparken Kongernes Nordsjælland, kommunale planer for vore stier og beredskabsplaner for oversvømmelser og sikring af vores grund vand, Regionale planer for Råstofs udvinding og Lokaltogs lukning af overgange, bare for at nævne nogle få områder.

Vi vil gøre vores bedste for at holde os alle orienteret om planer og beslutninger og vil naturligvis gerne høre fra vore medlemmer, såfremt der er principielle emner vi bør behandle med Gribskov Kommune eller relevante myndigheder.

Vi har et stort fælles mål at gøre Gribskov Kommune til en kommune for både sommerhusejere og fastboende og turister og erhvervsdrivende.

Det når vi kun ved dialog og samarbejde.

En del sider kræver, at du har Adobes Acrobat Reader installeret. Den kan du hente gratis her:Download Adobe Acrobat Reader

facebook