Forside

Gribskov Grundejerforbund Øst er en interesseorganisation for grundejere i den østlige del af Gribskov Kommune, den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune.

Vi er medlemmernes talerør

Forbundet varetager lokale grundejerforeningers interesser overfor især Gribskov kommune og vi arbejder med alt, som har fælles interesse for grundejerforeningerne i Gribskov Øst, blandt andet vindmøller, strand- og kystsikring, vedligeholdelse af vores veje, vandmiljø, kollektiv trafik, rene strande, antennemaster, orden på grundene, kloakering, genbrugspladser og dagrenovation og bekæmpelse af bjørneklo med mere.

Alle idéer er velkomne

Forretniningsudvalget vil hermed opfordre alle medlemmer med interesse for problemstillinger af generel interesse for grundejere i Gribskov Kommune Øst, til at henvende sig til Forretningsudvalget hvis du har ideer og inputs til emner vi tage op og arbejde med.

Nyheder

Åbent brev til Gribskov Kommune

Åbent brev sendt den 4. februar 2017 til Borgmester Kim Valentin, Gribskov Kommune:

Kære Kim Valentin,

På vegne af Landliggersammenslutningen Gribskov Vest og Gribskov Grundejerforbund Øst fremsendes herved et
åbent brev vedr. borgerindragelse og indkaldelsen til orienterings møde om Nordkystens Fremtid d. 23. Februar.

Vi ved godt, at indkaldelsen er foretaget i den tekniske administration. Derfor har vi sat Teknisk Direktør Astrid
Ravnsbæk og TU formand Brian Lyck på cc.

Men ansvaret for den overordnede borgerindragelse ligger hos borgmesteren, hvorfor vi har valgt at stile det åbne
brev til dig.

Vi håber I sammen vil reflektere over vores brev og lave et nyt møde, som gør det muligt for sommerhus ejerne også at deltage i mødet.

Brevet er også sendt til pressen.

Venlig hilsen
Gribskov Grundejerforbund Øst
Carl H. Nielsen
Formand

PS: Brevet kan læses i Nyhedsbrev nr 11

Åbent brev til Gribskov Kommune

Åbent brev til Gribskov Kommune om “Nordkystens Fremtid” blev sendt til Borgmester Kim Valentin den 24. august 2016. Brevet er gengivet i sin helhel i Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2016

Med venlig hilsen

Kjell Nilsson, Sekretær og webredaktør

Om kystsikringsprojektet

Resumé af det Kystteknisk Skitseprojekt behandles i Teknisk Udvalg 23/11-2016 under punkt 129 – hele administrationens oplæg kan læses på Gribskov kommunes hjemmeside og selve resuméet kan læses her i sin fulde længde i pdf-format: Resume af det kysttekniske skitseprojekt og fra vores Facebook-side.

En del sider kræver, at du har Adobes Acrobat Reader installeret. Den kan du hente gratis her:Download Adobe Acrobat Reader

facebook